Sidebar

Impressum

  • Naziv i skraćeni naziv tvrtke:
  • Sjedište tvrtke:
  • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar:
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:
  • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva i je li temeljni kapital uplaćen u cijelosti:
  • Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen:
  • Jednako vrijedi i za ukupan broj izdanih dionica i njihovih nominalnih iznosa za dionička društva:
  • Prezimena i najmanje jedno ime člana uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora:
  • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa:

Posebna ponuda

Jednom od novih usluga HGK Moj EU projekt vaučer, u prvoj etapi dodjele sredstava članicama, Komora sufinancira pripremu dokumentacije za projekte s područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ukupna vrijednost ovog natječaja je 350.000 kuna, a vrijednost vaučera po tvrtki iznosi 10.000 kuna

Kontaktirajte nas

ili saznajte više informacija >> ovdje!