Sidebar

Predstečajne nagodbe

Dana 1. listopada 2012. godine stupio je na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012), u daljnjem tekstu Zakon), a dana 21. prosinca 2012. godine Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 144/2012). Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je stupio na snagu 30. lipnja 2013. godine (NN 81/2013) prestala je važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Dana 7. rujna 2013. godine stupila je na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 112/13).

Postupak predstečajne nagodbe je postupak koji se provodi s ciljem uspostavljanja likvidnosti i solventnosti dužnika te je navedenim Zakonom propisana obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za dužnike koji su nelikvidni ili insolventni i stekli su uvjete za pokretanje postupka propisane Zakonom.

Ovaj se postupak može provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom pojedincem (trgovac pojedinac i obrtnik), a ne može se provesti nad fizičkom osobom koja obavlja registriranu djelatnost, a nije upisana u Obrtni registar kao vlasnik obrta niti u Sudski registar kao trgovac pojedinac.

Postupak predstečajne nagodbe pokreće se isključivo temeljem prijedloga dužnika za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Dužnik je dužan podnijeti prijedlog kada se ispune uvjeti sukladno Zakonu i to:

ako dužnik u roku od 60 dana poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe ne može uspostaviti stanje likvidnosti,

najkasnije 21 dan od nastanka insolventnosti.

VRSTE POSTUPAKA

Postupak predstečajne nagodbe je hitan postupak te se mora dovršiti pred nagodbenim vijećem najkasnije u roku 120 dana od dana njegovog otvaranja, osim ako savjetodavno vijeće odobri produžetak roka za dovršetak postupka predstečajne nagodbe za daljnjih najviše 90 dana. Skraćeni postupak predstečajne nagodbe mora biti dovršen u roku 100 dana od dana njegovog otvaranja.

Razlikuju se:

skraćeni postupak predstečajne nagodbe (ukupan iznos obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju ne prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna, a dužnik zapošljava manje od 30 radnika). Da bi se radilo o skraćenom postupku predstečajne nagodbe, ta dva uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena,

redovni postupak predstečajne nagodbe (provodi se u svim ostalim slučajevima kada nisu kumulativno ispunjeni uvjeti za pokretanje skraćenog postupka predstečajne nagodbe).

Posebna ponuda

Jednom od novih usluga HGK Moj EU projekt vaučer, u prvoj etapi dodjele sredstava članicama, Komora sufinancira pripremu dokumentacije za projekte s područja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ukupna vrijednost ovog natječaja je 350.000 kuna, a vrijednost vaučera po tvrtki iznosi 10.000 kuna

Kontaktirajte nas

ili saznajte više informacija >> ovdje!