Nova kreditna linija za obrtna sredstva

Poštovani poljoprivrednici i prerađivači,
Od 02.10.2023. vam je na raspolaganju kreditna linija za obrtna sredstva.

Iznos kredita od 100.000,00 EUR do 250.000,00 EUR

Kamatna stopa 0,50% godišnje, fiksna

Rok i način korištenja kredita: do 6 mjeseci jednokratno ili sukcesivno

Moguće je korištenje najviše dva kredita po pojedinom korisniku do najviše ukupne vrijednosti od 250.000,00 EUR

Prihvatljivi troškovi nastali od 24.3.2022.

Rok otplate: do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Način otplate: U jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama

Instrumenti osiguranja: Zadužnice i bjanko zadužnice korisnika kredita

Ovaj Program je dostupan korisnicima do kraja razdoblja prihvatljivosti koji je rok do kada će biti moguće ugovarati sredstva korisnicima, odnosno najkasnije do 31.12.2023.

Tvrtka LABOS M. K. d.o.o. Vam je na usluzi preko 20 godina i preko 400 napisanih projekata, studija i poslovnih planova. Prolaznost naših projekata je preko 95 %.

Za sva dodatna pitanja, stojimo na raspolaganju

Ukoliko ste zainteresirani za izradu dokumentacije kontaktirajte nas na broj telefona: 091/25-35-701
Mail: labosmk@gmail.com
Web: www.labosmk.hr