Europski fondovi (NPOO)

Priprema projekata za financiranje iz Fondova EU

Republici Hrvatskoj otvorene su mogućnosti korištenja brojnih EU programa i projekata. PBIRO Vam nudi potpunu visokostručnu uslugu konzultantske pomoći u razradi projektnih ideja, izradi projektnih prijedloga te vođenju projekta tijekom faze provedbe u svrhu korištenja sredstava iz fondova Europske unije.

Ekspertnu pomoć pružiti će Vam certificirani europski projektni menadžeri iz našeg tima.

Programi Unije

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU. U programe unije spadaju: Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7), Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP), Marco Polo II, TEN-E – energetika, TEN-T – promet, LIFE+ financijski instrumenti za okoliš, Carine 2013, Fiscalis 2013, Financijski instrument za civilnu zaštitu i Mehanizam za civilnu zaštitu Europske unije, Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008.–2013.), Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), Europa za građane, Kultura 2007. – 2013., Program MEDIA 2007, Program za cjeloživotno učenje (LLP), Mladi na djelu, Erasmus Mundus II – u funkciji su poticanja suradnje gospodarstvenika iz malih i srednjih poduzeća, državnih institucija i udruga civilnog društva radi postizanja ciljeva Zajednice, a suradnja se ostvaruje putem konzorcija ili mreže sudionika, što je i preduvjet (su)financiranja projekata. Ovi programi namijenjeni su državama članicama Europske unije, ali neki od njih otvoreni su i državama koje se nalaze u procesu približavanja Europskoj Uniji.

Postpristupni fondovi

Republici Hrvatskoj su se stupanjem u punopravno članstvo EU otvorila sredstva iz Europskih strukturnih investicijskih fondova – ESI (eng. European Structural and Investment Funds – ESI funds), što obuhvaća Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski poljoprivredni garancijski fond te Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.

Više informacija saznajte na linku: https://planoporavka.gov.hr/