Due diligence

Due diligence je proces u kojem zainteresirana strana (npr. potencijalni kupac tvrtke) provjerava relevantne pojedinosti iz poslovanja kako bi se identificirali rizici i na temelju toga analiziralo moguće načine minimiziranja eventualnog negativnog utjecaja tih rizika.

Razumni investitor će težiti maksimalnom reduciranju rizika, ali ne i njegovoj potpunoj eliminaciji (jer je to u praksi teško izvedivo odnosno iznimno skupo). Konkretna područja obuhvaćena due diligence-om ovise o prirodi transakcije i potrebama investitora. Sveobuhvatni due diligence (u smislu širine) obično pokriva (a) financijski, (b) pravni, (c) komercijalni, i (d) tehnički aspekt poslovanja. Jednako tako, ovisno o potrebama, određuje se željena ˝dubina˝ odnosno razina detalja za svaki od navedenih aspekata.