Izrada investicijskih studija

Poslovni planovi izvedeni u cilju pomoći u realizaciji investicijskih poduhvata nazivaju se investicijski projekti – elaborati. Oni uključuju sve ono što uključuju i poslovni planovi te pored toga analiziraju i samo investicijsko ulaganje. To ulaganje može biti u novu investiciju, ili u refinanciranje postojeće investicije, ili u oba investicijska oblika, zatim može biti u osnovna sredstva ili u obrtna sredstva ili u oboje.

Osnovna sredstva

To je onaj dio ukupnih sredstava koja se upotrebljavaju u razdoblju dužem od jedne godine. Upotrebom osnovnih sredstava tijekom njihova tehno-ekonomskog vijeka ostvaruju se određene koristi sadržane u prodajnoj vrijednosti proizvoda. S vremenom osnovna sredstva postupno gube svoje početne tehno-ekonomske značajke, pa se ta činjenica uzima kao osnovica za proračun troška upotrebe istih sadržanog u cijeni koštanja proizvoda. Osnovna sredstva imaju svoju nabavnu vrijednost. No ona je statički koncept i koristi se za analizu strukture. U investicijskom projektu, međutim bitna je i dinamika ulaganja, tj, vremenski raspored novčanih izdataka u procesu nabave sredstva – novčani tijek ulaganja.

Obrtna sredstva

Obrtna sredstva dio su ukupnih sredstava investicijskog projekta, koja se iskorišćuju u procesu poslovanja mijenjajući svoje poslovne oblike i u uvjetima neporemećenog poslovanja zadržavaju svoju vrijednost na razini uloženih sredstava.

U poslovnom se procesu obrtna sredstva mogu iskorištavati trajno i povremeno, što ovisi o značajkama poslovnog procesa. Trajna obrtna sredstva zapravo su investicije, budući da su trajno imobilizirana u reprodukcijskom ciklusu kao investicijsko ulaganje pretvarajući se iz novčanog u materijalne pojavne oblike (roba, sirovina, repromaterijal) i obratno. Povremena ili kratkoročna obrtna sredstva su ona koja se tek povremeno iskorišćuju radi konjukture na tržištu, sezonskih viškova ili manjkova i tome slično.

Definicija i vrste izvora financiranja

Pod izvorima financiranja podrazumijevaju se financijska sredstva koja vlasnik sredstava (banka, poduzeće, obrt, vlasnik itd.) stavlja pod određenim uvjetima na korištenje korisniku – investitoru. U tome je bitno razlikovati vlastita i tuđa sredstva, budući da se za razliku od tuđih sredstava za vlastita ne obračunavaju izravni troškovi korištenja, kao što je primjerice kamata.

PBIRO poslovno savjetovanje Vam pomaže da vaša ideja postane investicijski projekt razrađen u skladu s najvišim poslovnim standardima i zahtjevima financijskih institucija, te postavljen na stabilne ekonomsko – financijske temelje.

Javite nam se sa povjerenjem. Iza nas stoji veliki broj u praksi realiziranih investicijskih projekata iz najrazličitijih djelatnosti od poljoprivrede i ribarstva, preko industrije, turizma, trgovine i prometa do zdravstva, sporta i socijalnih djelatnosti.